Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Regionale kortingsregeling voor tanken aan de pomp niet strijdig met EU-richtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑63/19 - ECLI:EU:C:2021:18 - 14-01-2021

Jurisprudentie

Invoer tarwe / zekerheid voor invoercertificaat terecht verbeurd verklaard

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/5054 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11458 - 28-12-2020

Jurisprudentie

Verstrekking inkomensverklaringen aan verhuurders / onrechtmatig handelen

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 200.239.036/01, 200.246.295/02 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2605 - 22-12-2020

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling / immateriële schadevergoeding

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00401 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3348 - 15-12-2020

Jurisprudentie

Kennelijk onbehoorlijk bestuur door verrekening rekening-courant met geldlening

Alg - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3495 - ECLI:NL:RBGEL:2020:6427 - 07-12-2020

Jurisprudentie

Olie in slobtanks betreft restlading / vermindering naheffingsaanslag accijns

Alg - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1170 - ECLI:NL:RBGEL:2020:6503 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Gasolie voor voortstuwing schip; naheffing accijns en boete

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3885 - ECLI:NL:RBDHA:2020:12212 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Betrokkenheid bij voorhanden hebben tabaksproducten niet aannemelijk gemaakt

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/1011 - ECLI:NL:RBDHA:2020:12213 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Geen teruggaaf dividendbelasting voor Group Trust / toereikende machtiging

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2705 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5305 - 30-10-2020

Jurisprudentie

Onttrekking aan het douanetoezicht van verse knoflook / douaneschuldenaar

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00494;18/00495;18/00496 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3546 - 29-09-2020

Volgende