Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Teruglevering niet vrijgesteld van overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00813 - ECLI:NL:GHARL:2020:9062 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Geen woningtarief voor verkrijging perceel grasland / geen aanhorigheid van woning

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01266 - ECLI:NL:GHARL:2020:9068 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Fondsbeheerder is overdrachtsbelasting verschuldigd voor verkrijging aandelen in OZR

WBR - Arrest Hoge Raad - 20/00859 - 14-10-2020

Jurisprudentie

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing, ook niet op grond van doorkijkarresten

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01716 - ECLI:NL:GHARL:2020:8020 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Verschuldigde overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom pand

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5798 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2211 - 20-05-2020

Jurisprudentie

Ter zake van terugverkrijging onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5799 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2212 - 20-05-2020

Jurisprudentie

A-G: Verkrijging aandelen in opslagruimteverhuur- en dienstenbedrijf / onroerende-zaaklichaam?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00081 - ECLI:NL:PHR:2020:717 - 20-08-2020

Jurisprudentie

Splitsingsvrijstelling van toepassing bij 'ruziesplitsing'?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00199 - ECLI:NL:PHR:2020:715 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Verkrijging appartementsrecht in voormalig kantoorgebouw belast naar woningtarief

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7600 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2997 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Naheffing overdrachtsbelasting omdat (ook) juridische eigendom is verkregen

WBR - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6272 - ECLI:NL:RBGEL:2020:3452 - 14-07-2020

Volgende