Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Omzetbelastingcorrecties / boetes op grond van artikel 10a en 67f AWR

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01177, 19/01178, 19/01179, 19/01180, 19/01181 - ECLI:NL:GHARL:2020:9549 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting bij nieuwbouwwoning met zonnepanelen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/02837 - ECLI:NL:PHR:2020:1017 - 30-10-2020

Jurisprudentie

Zweedse regeling inzake herziening btw-aftrek niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑787/18 - ECLI:EU:C:2020:964 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Andere bestemming appartementen / eerder in aftrek gebrachte btw terecht nageheven

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/437 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5490 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Toepassing verlaagd tarief op entree- en garderobegelden danceclub

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01372 - ECLI:NL:GHARL:2020:9475 - 10-11-2020

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling kostendelende groeperingen / toepasselijkheid op btw-groepen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑77/19 - ECLI:EU:C:2020:934 - 18-11-2020

Jurisprudentie

Juiste naheffing omzetbelasting over kledingverkopen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01060 - ECLI:NL:GHARL:2020:9061 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Gemeente die tennispark verhuurt aan tennisvereniging btw-ondernemer?

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/04728 - ECLI:NL:HR:2020:1776 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Uitzendbureau verzorgt onderkomens buitenlandse arbeidskrachten / aftrek voorbelasting?

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/04901 - ECLI:NL:HR:2020:1777 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Levering van levensmiddelen in fastfoodinrichtingen tegen verlaagde btw-tarieven

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑703/19 - ECLI:EU:C:2020:921 - 12-11-2020

Volgende