Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen hogere aftrek ondernemingskosten / vereiste aangifte niet gedaan

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00001 - ECLI:NL:GHARL:2020:9561 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Winkelgedeelte pand behoort tot box 3 / tbs-regeling niet van toepassing

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00653 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2240 - 20-10-2020

Jurisprudentie

Geen recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting / werk in offshore

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/818 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9274 - 18-11-2020

Jurisprudentie

Ontvangen provisies wegens doorbetalingsafspraak / gevolgen van aansprakelijkstelling

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00459 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2097 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Belastingplichtige was geen ab-houder / geen aftrek borgstellingsverlies

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01486 - ECLI:NL:GHARL:2020:9554 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Geen aftrek eigenwoningrente ten aanzien van woning ex-partner

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01725 - ECLI:NL:GHARL:2020:9559 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Inkomensafhankelijke combinatiekorting terecht niet verleend

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00083 - ECLI:NL:GHARL:2020:9562 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/1196 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4095 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Onzakelijke borgstelling / geen afwaardering regresvordering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01192 - ECLI:NL:GHARL:2020:9550 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan / redelijke schatting

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00551 - ECLI:NL:GHSHE:2020:3636 - 19-11-2020

Volgende