Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Verzoek tot wraking raadsheren afgewezen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01429, 19/01430, 19/01431, 19/01432, 19/01433, 19/01434, (WRAKING) - ECLI:NL:GHARL:2020:9564 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Belastingplichtige mocht op adviseur vertrouwen / geen grove schuld

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4999 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5411 - 04-11-2020

Jurisprudentie

Belastingrente terecht en over juiste periode in rekening gebracht

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00476 - ECLI:NL:GHARL:2020:9563 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Juiste bedragen aan belastingrente na suppleties / boetes onredelijk

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00301, 20/00302, 20/00303, 20/00304, 20/00313, 20/00314 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2223 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Verzending aanslag niet aannemelijk gemaakt / ontvankelijk bezwaar

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01502 - ECLI:NL:GHARL:2020:9555 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Niet tijdig beslist op bezwaar / belanghebbende niet in Nederland gevestigd

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/01172 t/m 17/01186 - ECLI:NL:GHARL:2020:9535 - 27-11-2020

Jurisprudentie

Informatiebeschikkingen ten aanzien van niet meer bestaande rechtspersoon vernietigd

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01187, 17/01188, 17/01189, 17/01190, 17/01191, 17/01192, 17/01193, 17/01194, 17/01195, 17/01196, 17/01197, 17/01198, 17/01199, 17/01200, 17/01201, 17/01202 - ECLI:NL:GHARL:2020:9536 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Inspecteur behandelde bezwaar ten onrechte als zogenoemd 9:6-verzoek / nieuw beleid

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7750 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5497 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Misbruik wrakingsmiddel / geen griffierecht door betalingsonmacht bestuurder

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00358 - ECLI:NL:GHSHE:2020:3550 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk bezwaar in BPM-zaak / door Inspecteur geweigerde gemachtigde

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/6902 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2593 - 26-06-2020

Volgende