Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2457, 17/2458, 17/2459 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3443 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/1354 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3414 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Herziening Hofuitspraak betreffende Rijnvarende / toekenning kostenvergoeding

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00854 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2649 - 29-09-2020

Jurisprudentie

Vaststelling premie Whk / onterechte toerekening ZW-uitkering aan werkgever

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/6638 - ECLI:NL:RBZWB:2020:3252 - 22-07-2020

Jurisprudentie

Alleen lage sectorpremiepercentage voor periode dat arbeidsomvang vastligt

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00860 - ECLI:NL:PHR:2020:811 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Franse steunregeling voor aquacultuur- en visserijbedrijven niet strijdig met VWEU

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-212/19 - ECLI:EU:C:2020:726 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Premieheffing zeevarende na vlagwijziging

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2509 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2259 - 22-05-2020

Jurisprudentie

Geen verplichte verzekering AOW door mogelijk ten onrechte ingehouden premie

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1429 AOW - ECLI:NL:CRVB:2020:1743 - 05-08-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00573 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1391 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00568, 19/00569, 19/00570, 19/00571, 19/00572 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1330 - 21-07-2020

Volgende