Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen verplichte verzekering AOW door mogelijk ten onrechte ingehouden premie

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1429 AOW - ECLI:NL:CRVB:2020:1743 - 05-08-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00573 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1391 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00568, 19/00569, 19/00570, 19/00571, 19/00572 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1330 - 21-07-2020

Jurisprudentie

'Cyprus-route' / socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑610/18 - ECLI:EU:C:2020:565 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht van inwerkingtreding Wet Arbeidsmarkt in Balans is gerechtvaardigd

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00135 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2070 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Geen rechtsgrond voor verrekening met in andere staat betaalde premies Rijnvarende

SV - Arrest Hoge Raad - 19/04564 - ECLI:NL:HR:2020:1150 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Inspecteur mag verzekeringsplicht Rijnvarende vaststellen / bevoegdheid rechter

SV - Arrest Hoge Raad - 19/04565 - ECLI:NL:HR:2020:1237 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Bevoegdheid Inspecteur om premies te heffen zonder voorafgaand SVB-besluit

SV - Arrest Hoge Raad - 19/04609 - ECLI:NL:HR:2020:1151 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Mededeling UWV geen voor de Inspecteur bindende toezegging inzake premieheffing

SV - Arrest Hoge Raad - 19/02177 - ECLI:NL:HR:2020:1069 - 19-06-2020

Jurisprudentie

Geen verzekeringsplicht Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2889 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2513 - 10-06-2020

Volgende