Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Principiële uitspraak over te hoge proceskostenvergoedingen in Mulderzaken

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 10025336 - ECLI:NL:RBDHA:2023:3370 - 17-03-2023

Jurisprudentie

Geen juiste administratie voor bouw woning / terechte informatiebeschikkingen

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/3369, 20/3372 - ECLI:NL:RBNNE:2023:954 - 09-03-2023

Jurisprudentie

Terechte informatiebeschikking betreffende toestand woning

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 21/3095 - ECLI:NL:RBOBR:2023:638 - 07-02-2023

Jurisprudentie

Belastingrente tot een juist bedrag in rekening gebracht

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2149, 21/2156 - ECLI:NL:RBZWB:2023:506 - 31-01-2023

Jurisprudentie

Verwerking persoonsgegevens in belastingsystemen / nader onderzoek en inzage

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/3897 - ECLI:NL:RBDHA:2022:8189 - 17-08-2022

Jurisprudentie

Weinig frustratie bij rechtspersoon / immateriële schadevergoeding slechts € 100

FB - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 21/2138, 21/2140, 21/2156, 21/2169, 21/2170, 21/2173 - ECLI:NL:RBDHA:2023:3552 - 13-03-2023

Jurisprudentie

Verzoeken ambtshalve vermindering waren niet verschoonbaar te laat

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01642, 21/01643, 21/01644, 21/01645, 21/01646 - ECLI:NL:GHARL:2023:1901 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Uitspraak Rechtbank over proceskostenvergoeding leende zich niet voor eenvoudig herstel

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/00227 - ECLI:NL:GHAMS:2023:676 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Termijnoverschrijding verzoek ambtshalve vermindering niet verschoonbaar

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/00227 - ECLI:NL:GHARL:2023:1903 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Rechtbank had ambtshalve immateriële schadevergoeding moeten toekennen

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/00477 - ECLI:NL:GHAMS:2023:581 - 21-02-2023

Volgende