Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Proceskostenvergoeding van € 875 na intrekking beroep

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/5224 - ECLI:NL:RBZWB:2024:447 - 31-01-2024

Jurisprudentie

Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging / geen immateriële schadevergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/1241 - ECLI:NL:GHDHA:2024:133 - 16-01-2024

Jurisprudentie

Ingebrekestelling naar onjuist e-mailadres verzonden / geen dwangsom

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - BRE-23/3924 - ECLI:NL:RBZWB:2024:779 - 09-02-2024

Jurisprudentie

Verzet gegrond / beroepschrift toch tijdig ingediend

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/4069 - ECLI:NL:RBZWB:2024:766 - 09-02-2024

Jurisprudentie

Compromis na verwijzing

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 23/2671 - ECLI:NL:GHARL:2024:1096 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Niet aannemelijk dat Inspecteur niet alle zaakstukken heeft verstrekt

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/494, 22/495, 22/496 - ECLI:NL:GHARL:2024:1095 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Informatiebeschikkingen internetcasino's deels onterecht / schending artikel 8:42 Awb

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/3560 - ECLI:NL:RBZWB:2024:647 - 07-02-2024

Jurisprudentie

Geen teruggaaf van ten onrechte gefactureerde btw / burgerlijke rechter bevoegd

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00902 - ECLI:NL:GHSHE:2023:3701 - 08-11-2023

Jurisprudentie

Constatering overschrijding redelijke termijn volstaat / geen immateriële schadevergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/1244 - ECLI:NL:GHDHA:2024:139 - 23-01-2024

Volgende