Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting betreffende onderkomens voor uitzendkrachten

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 20/00671 - ECLI:NL:GHSHE:2022:186 - 26-01-2022

Jurisprudentie

Handelaar voldeed niet aan vereisten margeregeling / naheffing en boetes

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 22/00299;22/0030 - ECLI:NL:GHSHE:2023:2199 - 05-07-2023

Jurisprudentie

Bescheid voldoet aan eisen om als factuur te worden aangemerkt

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00840 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5471 - 09-12-2016

Jurisprudentie

Creditfactuur leidt niet tot teruggaaf van omzetbelasting omdat niet was uitgesloten dat alsnog betaald zou gaan worden

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00867 - ECLI:NL:GHSHE:2016:2190 - 03-06-2016

Jurisprudentie

Geen levering van op facturen vermelde auto’s / geen aftrek voorbelasting

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00398 - ECLI:NL:GHSHE:2019:160 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Niet alle door stichting aan hogescholen berekende bedragen zijn aan te merken als vergoeding voor verrichte prestatie(s)

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00220 - ECLI:NL:GHSHE:2016:367 - 05-02-2016

Jurisprudentie

Geen sprake van economische activiteit in geval van verhuur van kantoorruimte en parkeerruimte

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 13/01063 - ECLI:NL:GHSHE:2014:3616 - 12-09-2014

Jurisprudentie

Verwijzingsuitspraak / bewijs aftrek btw i.v.m. (af)bouw woning

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00232 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4755 - 15-11-2018

Jurisprudentie

Geen misbruik van recht bij overdracht nieuwbouwscholen aan stichting

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00527 en 14/00528 - ECLI:NL:GHSHE:2015:2209 - 19-06-2015

Jurisprudentie

Overdracht door caravanhandelaar betreft overgang algemeenheid van goederen

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00508 - ECLI:NL:GHSHE:2015:5025 - 03-12-2015

Volgende