Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Hof van Den Bosch bekrachtigt: niet voldaan aan voorwaarden fiscale eenheid

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01093 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1376 - 26-04-2023

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden fiscale eenheid voor de btw; naheffing

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01093 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1376 - 26-04-2023

Jurisprudentie

Bij naheffingsaanslag opgelegde boete heeft slechts op één jaar betrekking

FB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01453 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1322 - 24-03-2017

Jurisprudentie

Inspecteur is na algemene brief over wetswijziging niet meer gebonden aan slechts drie maanden eerder gegeven akkoordverklaring

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 08/00519 en 08/00520 (BM2890) - 29-01-2010

Jurisprudentie

Gemeente kan BTW op nieuw schoolgebouw niet aftrekken omdat overdracht aan stichting door beperkende voorwaarden als verhuur moet worden gezien

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 08/00368 (BK5483) - 18-09-2009

Jurisprudentie

Verkoop dierenpension aan gemeente terwijl beroep tegen onteigening nog loopt, is geen dienst

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 00/03372 (AU5906) - 09-09-2005

Jurisprudentie

Ongedaan maken van verkoopovereenkomst van jacht wegens ernstige gebreken leidt tot BTW-teruggaaf / teruggaafbepaling in strijd met Zesde richtlijn

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 07/00258 - ECLI:NL:GHSHE:2008:BD5696 - 12-06-2008

Volgende