Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verzoek geruisloze omzetting terecht afgewezen / geen inbreng onderneming

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/5411 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2273 - 26-04-2022

Jurisprudentie

Geruisloze omzetting door buitenlands belastingplichtige / discriminerende belastingrente

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2135 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2864 - 25-05-2022

Jurisprudentie

Verzoek geruisloze omzetting terecht afgewezen / geen verplaatsing maar staking

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/7304 en 15/7305 - ECLI:NL:RBZWB:2017:2373 - 14-04-2017

Jurisprudentie

Aan splitsing kan geen terugwerkende kracht worden verleend

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/976 - ECLI:NL:RBZWB:2022:118 - 12-01-2022

Jurisprudentie

Geen negatief vervreemdingsvoordeel aanmerkelijk belang

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7662 - ECLI:NL:RBZWB:2022:155 - 20-01-2022

Jurisprudentie

Door SVB aan Rijnvarende afgegeven A1-verklaring is bindend

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/6379 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6757 - 08-11-2022

Jurisprudentie

Heffing over pensioen- en lijfrenteaanspraken door zetelverplaatsing strijdig met Unierecht

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8165 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2591 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Geen aftrek lijfrentepremies / discriminatieverbod niet geschonden

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/9790, 20/9791 - ECLI:NL:RBZWB:2021:5275 - 21-10-2021

Jurisprudentie

BOR niet van toepassing omdat niet is voldaan aan eenjaarsbezitseis

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/10472 en 16/10473 - ECLI:NL:RBZWB:2017:5810 - 06-09-2017

Jurisprudentie

Terechte navordering ter zake van premieaftrek voor bedongen lijfrente

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2452 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4503 - 02-09-2021

Volgende