Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Ambtshalve intrekking A1-verklaring / geen verplichting om dialoog- en bemiddelingsprocedure in te leiden

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑422/22 - ECLI:EU:C:2023:869 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:739 - 29-09-2022

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-heffing over honoraria insolventiedeskundigen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-696/22 - 11-01-2023

Jurisprudentie

Kwalificatie zogenoemde Agility-overeenkomsten voor toepassing btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-164/16 - ECLI:EU:C:2017:734 - 04-10-2017

Jurisprudentie

Status van een E101-verklaring bij fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑370/17 en C‑37/18 - ECLI:EU:C:2020:260 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Verlaging maatstaf van heffing achteraf / Hongaarse voorwaarden ongeoorloofd

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑717/19 - ECLI:EU:C:2021:818 - 06-10-2021

Jurisprudentie

Opschorting bindende kracht A1-verklaringen wegens fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑410/21 en C‑661/21 - ECLI:EU:C:2023:138 - 02-03-2023

Jurisprudentie

Steunregeling verlagingen milieubelastingen / dwingende voorwaarden

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-585/17 - 07-11-2017

Jurisprudentie

Afgegeven E 101-verklaring heeft bindende bewijskracht

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-620/15 - ECLI:EU:C:2017:309 - 27-04-2017

Jurisprudentie

Maatstaf van btw-heffing bij voortijdige beëindiging leaseovereenkomst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-242/18 - ECLI:EU:C:2019:558 - 03-07-2019

Volgende