Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:739 - 29-09-2022

Jurisprudentie

Kwalificatie zogenoemde Agility-overeenkomsten voor toepassing btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-164/16 - ECLI:EU:C:2017:734 - 04-10-2017

Jurisprudentie

Status van een E101-verklaring bij fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑370/17 en C‑37/18 - ECLI:EU:C:2020:260 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Verlaging maatstaf van heffing achteraf / Hongaarse voorwaarden ongeoorloofd

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑717/19 - ECLI:EU:C:2021:818 - 06-10-2021

Jurisprudentie

Steunregeling verlagingen milieubelastingen / dwingende voorwaarden

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-585/17 - 07-11-2017

Jurisprudentie

Afgegeven E 101-verklaring heeft bindende bewijskracht

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-620/15 - ECLI:EU:C:2017:309 - 27-04-2017

Jurisprudentie

Maatstaf van btw-heffing bij voortijdige beëindiging leaseovereenkomst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-242/18 - ECLI:EU:C:2019:558 - 03-07-2019

Jurisprudentie

Btw-heffing ter zake van reparatiediensten tijdens garantieperiode

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑605/20, - ECLI:EU:C:2022:116 - 24-02-2022

Jurisprudentie

Belgische vrijstelling i.v.m. voorwaarden niet ingezeten banken ongeoorloofd

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-580/15 - ECLI:EU:C:2017:429 - 08-06-2017

Jurisprudentie

Abonnementsovereenkomsten voor het verrichten van adviesdiensten / belastbaar feit

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-463/14 - ECLI:EU:C.2015:542 - 03-09-2015

Volgende