Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Deelnemingswinst belast op grond van de standaardvoorwaarden bij geruisloze inbreng / pensioenvoorziening toegestaan op grond van stellig voornemen

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 08/00257 (BI4814) - 13-03-2009

Jurisprudentie

Zowel de inbrenger als de BV kan standaardvoorwaarden geruisloze inbreng voorleggen aan de rechter / uitsluiting van deelnemingsvrijstelling is hier geen onredelijk bezwarende voorwaarde

VPB - Arrest Hoge Raad - 09/01580 - ECLI:NL:HR:2010:BO7489 - 17-12-2010

Jurisprudentie

Participant in scheepvaart-CV mag zijn participatie geruisloos omzetten in een BV

IB / VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00455 - ECLI:NL:GHAMS:2015:811 - 12-03-2015

Jurisprudentie

Eindafrekening door verkoop aandelen dochter in FE kort na inbreng onderneming

VPB - Arrest Hoge Raad - 31.819 - 08-07-1997

Jurisprudentie

Over kort na geruisloze inbreng naar dochter-BV verplaatste onderneming moet alsnog worden afgerekend als aandelen van dochter binnen drie jaar (deels) worden verkocht

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 07/00335 (BG5739) - 26-09-2008

Jurisprudentie

Geen toepassing 16e standaardvoorwaarde / inbrengschuld niet afgelost met geldmiddelen van derden, voor verkochte aandelen geldt de verkorte sanctietermijn

VPB - Arrest Hoge Raad - 40.348 - 22-10-2004

Jurisprudentie

Vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig vastgesteld / geen sprake van dwaling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/460, 20/461, 20/462, 20/463, 20/464 - ECLI:NL:GHARL:2024:1089 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Bedrijfsfusiefaciliteit: bij overtreding van het vervreemdingsverbod kon de overnemende vennootschap niet alsnog goodwill activeren om er op af te schrijven

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 00/740 - 22-05-2001

Jurisprudentie

Staat Ierse groupreliefregeling in de weg aan toepassing liquidatieverliesregeling?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/04202 - ECLI:NL:PHR:2022:361 - 12-04-2022

Volgende