Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Ontbreken van rechtsgang tegen inlichtingenverzoek is strijdig met EU-recht

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑245/19 en C‑246/19 - ECLI:EU:C:2020:795 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Betaling ter verkrijging van exclusief distributierecht behoort tot douanewaarde

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑775/19 - ECLI:EU:C:2020:948 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Finse regeling voor fiscale behandeling buitenlandse dividenden strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-440/19 - ECLI:EU:C:2020:942 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Portugese regeling voor winstaftrek van brutodividenden strijdig met VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-449/20 - 27-10-2020

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling kostendelende groeperingen / toepasselijkheid op btw-groepen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑77/19 - ECLI:EU:C:2020:934 - 18-11-2020

Jurisprudentie

Stopzetting vastgoedprojecten / geen herziening aftrek voorbelasting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑734/19 - ECLI:EU:C:2020:919 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Voorbelasting die door een gemengde holding is betaald over adviesdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:913 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-tarieven van diensten van attractieparken

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over uitleg verleggingsregeling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 17-08-2020

Jurisprudentie

Btw-behandeling van roamingdiensten / vaststelling plaats van dienst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-593/19 - ECLI:EU:C:2020:851 - 22-10-2020

Volgende