Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Franse steunregeling voor aquacultuur- en visserijbedrijven niet strijdig met VWEU

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-212/19 - ECLI:EU:C:2020:726 - 17-09-2020

Jurisprudentie

'Cyprus-route' / socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑610/18 - ECLI:EU:C:2020:565 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over bepaling bedrag aan kinderbijslag voor grensarbeiders

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-163/20 - 03-06-2020

Jurisprudentie

Status van een E101-verklaring bij fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑370/17 en C‑37/18 - ECLI:EU:C:2020:260 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Duitse WW-wetgeving voor migrerende werknemers strijdig met EU-recht

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑29/19 - 23-01-2020

Jurisprudentie

Weigering toelage aan topsporter / discriminatie op grond van nationaliteit

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑447/18 - ECLI:EU:C:2019:1098 - 18-12-2019

Jurisprudentie

Werknemers met Duitse mini-jobs zijn in Nederland niet verzekerd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑95/18 en C‑96/18 - ECLI:EU:C:2019:767 - 18-09-2019

Jurisprudentie

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels / uitleg overgangsbepaling

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑33/18 - ECLI:EU:C:2019:470 - 06-06-2019

Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Premieheffing door woonstaat zeevarende / werkingssfeer Verordening 883 / 2004

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑631/17 - ECLI:EU:C:2019:381 - 08-05-2019

Volgende