Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen: Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen discriminatoir?

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-394/20 - 23-09-2020

Jurisprudentie

Belgische successieregeling voor bosgebieden strijdig met VWEU

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-679/17 - ECLI:EU:C:2018:940 - 22-11-2018

Jurisprudentie

Duitse regeling ter vermindering van erfbelasting niet strijdig met EU-recht

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-123/15 - ECLI:EU:C:2016:496 - 30-06-2016

Jurisprudentie

Duitse regeling inzake de schenkbelasting nog steeds niet EU-proof

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-479/14 - ECLI:EU:C:2016:412 - 08-06-2016

Jurisprudentie

Griekse vrijstelling van erfbelasting in verband met hoofdwoning strijdig met EU-recht

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-244/15 - ECLI:EU:C:2016:359 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Duitse fiscus mag informatie voor erfbelasting opvragen bij Oostenrijks bankfiliaal met bankgeheim

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-522/14 - ECLI:EU:C:2016:253 - 14-04-2016

Jurisprudentie

Duitse regeling voor betaalde onderhoudsuitkeringen discrimineert

IB / S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-559/13 - ECLI:EU:C:2015:109 - 24-02-2015

Jurisprudentie

Duitse erfbelasting strijdig met vrijheid van kapitaalverkeer / belastingvrije som voor niet-ingezetene van 2.000 naar 500.000 euro

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-181/12 - ECLI:EU:C:2013:662 - 17-10-2013

Jurisprudentie

Lidstaten hoeven hun belastingstelsels niet op elkaar af te stemmen om dubbele belastingheffing te voorkomen

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-67/08 - ECLI:EU:C:2009:92 - 12-02-2009