Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over recht op vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-844/19 - 24-12-2019

Jurisprudentie

Finse belastingheffing voor inkomsten van icbe strijdig met VWEU?

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-480/19 - 12-08-2019

Jurisprudentie

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen / strijdigheid met VWEU

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/18 - ECLI:EU:C:2019:205 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Studiebeurs medegefinancierd uit ESF / inhoudingen bij toekenning beurs geoorloofd

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-667/17 - ECLI:EU:C:2018:1036 - 19-12-2018

Jurisprudentie

Duitse regeling voor aftrekbaarheid pensioenpremies deels discriminatoir

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑480/17 - ECLI:EU:C:2018:987 - 06-12-2018

Jurisprudentie

Heffingsbevoegdheid België over uit andere lidstaat genoten inkomsten onderdaan

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑602/17 - ECLI:EU:C:2018:856 - 24-10-2018

Jurisprudentie

Heffingsbevoegdheid België over uit andere lidstaat genoten inkomsten onderdaan

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-602/17 - ECLI:EU:C:2018:856 - 24-10-2018

Jurisprudentie

Belgische belastingheffing onroerende goederen strijdig met VWEU

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-110/17 - ECLI:EU:C:2018:250 - 12-04-2018

Jurisprudentie

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen / strijdigheid met VWEU?

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/18 - 11-04-2018

Volgende