Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Ontbreken van rechtsgang tegen inlichtingenverzoek is strijdig met EU-recht

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑245/19 en C‑246/19 - ECLI:EU:C:2020:795 - 06-10-2020

Jurisprudentie

In Roemeense wet opgenomen vervaltermijn strijdig met Unierecht

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑677/19 - ECLI:EU:C:2020:825 - 14-10-2020

Jurisprudentie

Dienstverrichting vóór toetreding lidstaat tot EU / HvJ niet bevoegd

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑258/19 - ECLI:EU:C:2020:345 - 30-04-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over verstrekken van inlichtingen aandeelhoudersregister

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-437/19 - 15-07-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over recht van verdediging en toegang tot dossier

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-430/19 - 22-07-2019

Jurisprudentie

Fiscale en strafrechtelijke sancties bij niet-betaling btw / ne-bis-in-idembeginsel

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-524/15 - ECLI:EU:C:2018:197 - 20-03-2018

Jurisprudentie

Geen automatisch opschorting tenuitvoerlegging / schending recht te worden gehoord?

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑276/16 - ECLI:EU:C:2017:1010 - 20-12-2017

Jurisprudentie

Mogelijkheid om op verzoek gegevens uit administratief dossier te ontvangen

FB / BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-298/16 - ECLI:EU:C:2017:843 - 09-11-2017

Jurisprudentie

HvJ geeft nadere regels voor internationale inlichtingenverzoeken

FB / VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-682/15 - ECLI:EU:C:2017:373 - 16-05-2017

Volgende