Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Duitse 'infrastructuurheffing' discriminatoir

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-591/17 - 18-06-2019

Jurisprudentie

Portugese heffing MRB ingevoerde tweedehands wagen strijdig met EU-recht

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-640/17 - ECLI:EU:C:2018:275 - 17-04-2018

Jurisprudentie

Deense registratiebelasting bij tijdelijk gebruik leaseauto strijdig met VWEU

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-249/15 - ECLI:EU:C:2018:21 - 18-01-2018

Jurisprudentie

Roemeense BPM-teruggaafregeling voor ingevoerde auto's discriminatoir

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-200/14 - ECLI:EU:C:2016:494 - 30-06-2016

Jurisprudentie

Roemeense milieuheffing op ingevoerde voertuigen niet in strijd met EU-recht

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-76/14 - ECLI:EU:C:2015:216 - 14-04-2015

Jurisprudentie

CO2-heffing discrimineert invoer van bepaalde gebruikte buitenlandse auto's

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-437/12 - ECLI:EU:C:2013:857 - 19-12-2013

Jurisprudentie

Heffing van zowel Belgische als Nederlandse BPM in beginsel mogelijk

Auto - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-302/12 - ECLI:EU:C:2013:756 - 21-11-2013