Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Juiste correcties i.v.m. afkoop pensioen en rente over rekening-courantvordering

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/153 t/m 18/157 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 - 09-07-2018

Jurisprudentie

Lijfrentepremie komt niet in mindering op bijdrage-inkomen voor Zvw

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/7638 - ECLI:NL:RBDHA:2017:445 - 25-01-2017

Jurisprudentie

Prijsgegeven pensioen / aanspraak belast / aanslag niet te hoog

P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/1245 - ECLI:NL:RBDHA:2016:15350 - 24-11-2016

Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/747 - ECLI:NL:RBDHA:2016:7890 - 13-07-2016

Jurisprudentie

Belastingheffing over ouderdomspensioen van European Space Agency (ESA)

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 11/5559 - ECLI:NL:RBDHA:2015:12811 - 14-09-2015

Jurisprudentie

Geen inhoudelijke uitspraak over AOW-gat

P&L / SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - C/09/44019 /HAZA13-360 - ECLI:NL:RBDHA:2014:2343 - 26-02-2014

Jurisprudentie

Belastingheffing over pensioenvrijval niet in strijd met Eerste Protocol EVRM

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 13/5188 - ECLI:NL:RBDHA:2013:15254 - 05-11-2013

Jurisprudentie

Onterechte samenvoeging lijfrenteovereenkomst en kapitaalverzekering

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 05/6543 - ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5325 - 08-11-2006