Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5920 - ECLI:NL:RBZWB:2019:953 - 06-03-2019

Jurisprudentie

Nabestaandenpensioen emigrant volledig in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6412 - ECLI:NL:RBZWB:2019:540 - 12-02-2019

Jurisprudentie

Verrekening van teveel betaalde pensioenuitkeringen / geen dubbele aftrek

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3355 en 17/3356 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6404 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Juiste correcties i.v.m. afkoop pensioen en rente over rekening-courantvordering

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/153 t/m 18/157 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 - 09-07-2018

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Emigratie naar Filippijnen / te hoge conserverende aanslag pensioenaanspraken

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1477 - ECLI:NL:RBZWB:2018:2796 - 08-05-2018

Jurisprudentie

Partner dga moet meewerken aan afstempelen PEB-aanspraken en omzetting in oudedagsverplichting

Alg / P&L - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/632721 / FA RK 17-4850 - ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Pensioeninkomsten uit Verenigd Koninkrijk terecht in heffing betrokken

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1164 - ECLI:NL:RBNHO:2017:8527 - 18-10-2017

Jurisprudentie

Pensioenpremies Belgische pensioenregeling terecht tot belastbaar loon gerekend

IB / LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/1123 - ECLI:NL:RBZWB:2017:4440 - 19-07-2017

Jurisprudentie

Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? / prejudiciële vragen

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/3350 - ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 - 09-03-2017

Volgende