Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Pensioenfonds in casu niet vrijgesteld van Vpb-plicht

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/03542 - ECLI:NL:PHR:2016:173 - 22-03-2016

Jurisprudentie

Wettelijke waarderingsregels voor pensioenverplichtingen leiden tot winstneming bij vennootschap die feitelijke leiding van Curaçao naar Nederland verplaatst

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 14/06531 - ECLI:NL:HR:2015:3605 - 18-12-2015

Jurisprudentie

Terechte correctie van fiscale balanswaarde overgenomen pensioenverplichting

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 13/04120 - ECLI:NL:HR:2015:3079 - 16-10-2015

Jurisprudentie

Immigratie van pensioen-BV naar Nederland leidt tot belaste vrijval van pensioenverplichting

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 14/06531 - ECLI:NL:PHR:2015:1672 - 13-07-2015

Jurisprudentie

Inspecteur heeft in overnamevergoeding (voor pensioenverplichting) begrepen indexatielasten terecht niet in aftrek toegelaten

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04120 - ECLI:NL:PHR:2014:2729 - 18-12-2014

Jurisprudentie

Inspecteur heeft fiscale balanswaarde van overgenomen pensioenverplichting terecht gecorrigeerd

P&L / VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 13/04121 - ECLI:NL:PHR:2014:2730 - 18-12-2014

Volgende