Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Zweedse berekening gegarandeerd pensioen / pro-rataberekening niet toegestaan

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:946 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Belgische inhoudingen op pensioenuitkeringen aan niet-inwoner strijdig met EU-recht

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/15 - ECLI:EU:C:2016:802 - 26-10-2016

Jurisprudentie

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en pensioen uit Bosnië-Herzegovina

P&L / SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/8255 - ECLI:NL:RBGEL:2015:6971 - 12-11-2015

Jurisprudentie

Geen inhoudelijke uitspraak over AOW-gat

P&L / SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - C/09/44019 /HAZA13-360 - ECLI:NL:RBDHA:2014:2343 - 26-02-2014

Jurisprudentie

Aan in Nederland wonende weduwe toegekend Belgisch 'overlevingspensioen' hoort niet tot het Nederlandse premie-inkomen

P&L / SV - Arrest Hoge Raad - 12/01758 - ECLI:NL:HR:2013:CA1498 - 31-05-2013