Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Heffing revisierente niet strijdig met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

FB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01043 - ECLI:NL:PHR:2018:157 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Verzekeringsmaatschappij mag voorziening vormen om pensioenen op dezelfde hoogte te houden als die van bedrijfspensioenfondsen / indexatie toegestaan

FB / P&L - Arrest Hoge Raad - 41.702 (AX6316) - 10-08-2007