Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Wijziging Uitv.besl. BRV / vrijstelling bij taakoverdracht woningcorporaties

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000128890 - 07-07-2021

Besluiten

Besluit teruggaafregeling overdrachtsbelasting en samenhangende vrijstelling

Alg / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-128190 - 18-10-2019

Besluiten

Intrekking cassatieberoep tegen verwijzingsuitspraak over samenloopvrijstelling

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000126489 - 09-08-2019

Besluiten

WOB-verzoek over splitsingsfaciliteit BRV afgewezen

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 10-07-2019

Besluiten

Samenvoeging en actualisering besluiten overdrachtsbelasting en ondernemingsfaciliteiten

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-50125 - 25-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-51500 - 16-03-2017

Besluiten

Actualisering besluiten overdrachtsbelasting / maatstaf van heffing

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-36415 - 22-02-2017

Besluiten

Gewijzigd besluit over samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/2176M - 18-12-2014

Volgende