Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Besluiten

Uitzondering WOZ-waarde voor serviceflats

Lokaal / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/791M - 02-07-2013