Nieuws

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele berichten

Volgende
Nieuws

VNO-NCW en MKB-Nederland: geen macro- maar micronorm voor lokale lasten

Lokaal - VNO-NCW - 19.10.200/K/Ha - 14-05-2019

Nieuws

Reactie NOB op consultatievoorstel verbetering rechtsbescherming WOZ

Lokaal - NOB - n.v.t. - 01-03-2019

Nieuws

Normbedragen geautomatiseerde kwijtscheldingstoets september 2018 t/m maart 2019

Lokaal - VNG - geen - 31-08-2018

Nieuws

Lokale heffingen bij zorginstellingen: handreiking

Lokaal - VNG - n.v.t. - 19-12-2017

Nieuws

Forum-onderzoek: OZB steeds vaker uit bedrijfskas

Lokaal - VNO-NCW - n.v.t. - 08-02-2017

Nieuws

Woonlasten grote gemeenten dalen

Lokaal - VNG - n.v.t. - 03-01-2017

Nieuws

Afhandeling naheffing parkeerbelastingen NAVO-voertuigen

Lokaal - VNG - n.v.t. - 20-12-2016

Nieuws

VNG: onduidelijkheid bewijslast kostenonderbouwingen blijft

Lokaal - VNG - n.v.t. - 18-11-2016

Nieuws

Evaluatie informatieverstrekking WOZ-waardering van landgoederen

Lokaal - VNG - n.v.t. - 23-03-2016

Volgende