Keuze rechtsvorm

Alles over

Fiscale voorraadwaardering

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Het begrip ‘voorraad’ en de afbakening ervan ten opzichte van de overige actiefposten op de fiscale balans
 2. Systemen van voorraadwaardering
 3. Nominalistische waarderingsstelsels
  • Kostprijs: aanschafkosten, bijkomende kosten en voortbrengingskosten
  • Lagere marktwaarde
 4. Substantialistische waarderingsstelsels
  • Lifo-stelsel
  • IJzerenvoorraadstelsel
 5. Praktijkadvies

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Openbaar vervoer

IB Almanak - 01-01-2021

Loon Almanak

Medewerkers van tussenpersonen

Loon Almanak - 01-01-2021

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Tijdelijke afdrachtvermindering baangerelateerde investeringskorting (BIK)

LB

Besluiten

Werknemersverzekeringen en directeur-grootaandeelhouder

LB

Besluiten

Dienstverlening aan huis

LB

Besluiten

Afstandsverkopen binnen de EU

BTW

Besluiten

Levering van onroerende zaken en btw

BTW

Besluiten

Landbouwregeling (tot 2018)

BTW

Besluiten

CFC-regeling

VPB

...Meer

Wetten

Wettekst

Slotformulering

01-01-2021 - Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 - Slotformulering

...Meer