Keuze rechtsvorm

Alles over

Fiscale voorraadwaardering

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Het begrip ‘voorraad’ en de afbakening ervan ten opzichte van de overige actiefposten op de fiscale balans
 2. Systemen van voorraadwaardering
 3. Nominalistische waarderingsstelsels
  • Kostprijs: aanschafkosten, bijkomende kosten en voortbrengingskosten
  • Lagere marktwaarde
 4. Substantialistische waarderingsstelsels
  • Lifo-stelsel
  • IJzerenvoorraadstelsel
 5. Praktijkadvies

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 10f

01-01-2022 - Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen - Hoofdstuk II. Vormen van door Nederland te verlenen bijstand

Wettekst

Artikel 19

01-01-2022 - Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen - Hoofdstuk II. Vormen van door Nederland te verlenen bijstand

Wettekst

Artikel 55

01-01-2022 - Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen - Hoofdstuk XII. Overgangs- en slotbepalingen

Wettekst

Artikel 22

01-01-2022 - Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen - Hoofdstuk II. Vormen van door Nederland te verlenen bijstand

Wettekst

Artikel 7.8. Afwijkende regels met betrekking tot de verplichting tot het indienen van een correctiebericht

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 7. Wijze van heffing (hoofdstuk IV van de wet)

Wettekst

Artikel 8.2a. Uitvoering looncriterium 30%-regeling

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 8.5. Verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 8. Heffing van de inhoudingsplichtige (hoofdstuk V van de wet)

Wettekst

Artikel 9.2. Berekening van de belasting bij aanvullingen op uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten

01-01-2022 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 9. Aanvullende regelingen (hoofdstuk VI van de wet)

Wettekst

Artikel 2

01-01-2022 - Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 - Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Wettekst

Artikel 5

01-01-2022 - Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 - Hoofdstuk II. Belastingplichtigen

...Meer