Keuze rechtsvorm

Alles over

Fiscale voorraadwaardering

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Het begrip ‘voorraad’ en de afbakening ervan ten opzichte van de overige actiefposten op de fiscale balans
 2. Systemen van voorraadwaardering
 3. Nominalistische waarderingsstelsels
  • Kostprijs: aanschafkosten, bijkomende kosten en voortbrengingskosten
  • Lagere marktwaarde
 4. Substantialistische waarderingsstelsels
  • Lifo-stelsel
  • IJzerenvoorraadstelsel
 5. Praktijkadvies

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 3a

01-01-2022 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Wettekst

Artikel 6

01-01-2022 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Wettekst

Artikel 8

01-01-2022 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk II. Invordering in eerste aanleg

Wettekst

Artikel 10

01-01-2022 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk II. Invordering in eerste aanleg

Wettekst

Artikel 20

01-01-2022 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk III. Dwanginvordering

Wettekst

Artikel 19. Uitzondering maximum premieloon

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wettekst

§ 2. Uitzondering overheid

01-01-2022 - Wet financiering sociale verzekeringen - Hoofdstuk 3. De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

...Meer