Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Bedrijfsoverdracht bij leven

Over dit thema

In dit dossier worden de verschillende mogelijkheden en gevolgen van bedrijfsopvolging behandeld, in het bijzonder de doorschuiffaciliteiten. Het gaat hier om de overdracht/voortzetting van een IB-onderneming.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Faciliteit bij bedrijfsopvolging

IB Almanak - 2018

Schenken en Erven Almanak

Kernpunten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (bof)

Schenken en Erven Almanak - 2018

Schenken en Erven Almanak

Berekening van de omvang

Schenken en Erven Almanak - 2018

Schenken en Erven Almanak

Waarop heeft het uitstel betrekking?

Schenken en Erven Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Aandelentransactie

Fiscale wijzer Bedrijfsoverdracht - 2018

Fiscale wijzer

Activa-passivatransactie

Fiscale wijzer Bedrijfsoverdracht - 2018

Fiscale wijzer

Overnemende dga

Fiscale wijzer Bedrijfsoverdracht - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

S&E

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.63 Doorschuiving naar ondernemers

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.58 Staking door overlijden

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.62 Doorschuiving bij staking door overlijden

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 35b

2018 - Successiewet 1956 - Hoofdstuk IIIA Bedrijfsopvolging

Wettekst

Artikel 35c

2018 - Successiewet 1956 - Hoofdstuk IIIA Bedrijfsopvolging

Wettekst

Artikel 37d

2018 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI Diverse bepalingen

Wettekst

Artikel 15

2018 - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk II Overdrachtsbelasting

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging en actualisering besluiten overdrachtsbelasting en ondernemingsfaciliteiten

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-50125 - 25-05-2018

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van besluiten over geruisloze doorschuiving

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-64996 - 14-05-2018

Besluiten

Nieuw verzamelbesluit aanmerkelijk belang

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 09-03-2018

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Verzamelbesluit aanmerkelijk belang naar aanleiding van wijzigingen in ab-regeling per 2010

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/101M - 04-09-2012

Besluiten

Besluit ondernemersfaciliteiten overdrachtsbelasting

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2013/1130M - 10-07-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Activiteiten bv gaan normaal vermogensbeheer te boven / toepassing BOR

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00030 - ECLI:NL:GHDHA:2018:794 - 03-04-2018

Jurisprudentie

Ook verhuuractiviteiten kwalificeren voor toepassing BOR

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00373 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2429 - 19-07-2017

Jurisprudentie

Vrijstelling voor als onderdeel van bedrijfsoverdracht verkregen onroerende zaken

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01058 - ECLI:NL:GHARL:2017:6787 - 15-08-2017

Jurisprudentie

Evenredige toerekening latente IB-schuld aan schenking

IB / S&E - Arrest Hoge Raad - 16/02345 - ECLI:NL:HR:2017:674 - 14-04-2017

Jurisprudentie

Jaarvrijstelling schenkingsrecht is – anders dan de BOF – een subjectieve vrijstelling en daarmee niet toerekenbaar aan een specifiek verkregen vermogensbestanddeel

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/5498 - ECLI:NL:RBZWB:2016:1675 - 23-03-2016

Jurisprudentie

Geen bedrijfsopvolgingsregeling voor holding die geen materiële onderneming drijft

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 14/9248 - ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 - 30-07-2015

Jurisprudentie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in casu niet van toepassing op geërfd indirect belang

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 14/00573 - ECLI:NL:GHDHA:2015:1196 - 13-05-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging verruimd

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20180508 - 31-05-2018

Nieuws

Belastingdienst publiceert checklist bedrijfsopvolgingsregeling

IB / S&E - Belastingdienst - n.v.t. - 03-05-2018

Nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht aandelen aan familie

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT170704 - 17-07-2017

Nieuws

WOB-verzoek praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 22-12-2016

Nieuws

Nader commentaar NOB op reparatie bedrijfsopvolgingsregeling

S&E - NOB - 34 553 - 01-11-2016

Nieuws

Gedeeltelijk voorbehoud stille reserve en toepasselijkheid landbouwvrijstelling

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT161001 - 06-10-2016

Nieuws

Kabinet scherpt bedrijfsopvolgingsfaciliteit aan naar aanleiding van Hoge Raad-arrest

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT160704 - 12-07-2016

Nieuws

Kabinet repareert bedrijfsopvolgingsregeling na arrest Hoge Raad

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 01-07-2016

Nieuws

Overdracht gaat bij veel familiebedrijven mis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 07-04-2016

Nieuws

Bedrijfsopvolgingsregeling alleen verruimd voor sommige landbouwondernemingen

S&E / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT151106 - 26-11-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De ins en outs van de bedrijfsoverdracht

Fiscaal Advies - Alg - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Overnemen en geen geld

Fiscaal Advies - Alg - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Beleggings- of ondernemingsvermogen?

BelastingMagazine - S&E - 01-03-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Geen aftrek IB-latentie die toerekenbaar is aan vrijstelling bedrijfsopvolgingsfaciliteit

BelastingMagazine - S&E - 01-09-2017 - Mr. J. Beers, mr. drs. M.E.H. Opgenoort en mr. F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Voor toepassing BOF moeten projectontwikkelingsactiviteiten apart worden beoordeeld

BelastingMagazine - S&E - 01-07-2017 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

De zaak als pensioen?

Fiscaal Advies - IB / P&L / S&E - 01-07-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wat is mijn bedrijf waard?

Fiscaal Advies - IB / VPB - 01-07-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Liquide middelen aangemerkt als ondernemingsvermogen voor bedrijfsopvolgingsregeling

BelastingMagazine - S&E - 01-02-2017 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

BOF kan ook gelden voor een vastgoedvennootschap

BelastingMagazine - S&E - 01-07-2016 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

...Meer