Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Toepassing Italiaanse socialezekerheidswetgeving op vliegend personeel Ryanair

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑33/21 - ECLI:EU:C:2022:402 - 19-05-2022

Jurisprudentie

Premiekorting oudere werknemers ten onrechte toegepast / boetes vernietigd

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/2196 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1353 - 25-04-2022

Jurisprudentie

Werking Zwitserse A1-verklaring voorafgaand aan van kracht worden Rijnvarendenovereenkomst

SV - Arrest Hoge Raad - 21/03035 - ECLI:NL:HR:2022:663 - 29-04-2022

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht ingangsdatum sectorwijziging voor uitzendwerkgever

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00379 - ECLI:NL:GHARL:2022:2740 - 12-04-2022

Jurisprudentie

Zvw / lijfrentepremie terecht slechts gedeeltelijk in aanmerking genomen na staking

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1543 - ECLI:NL:RBZWB:2022:1671 - 04-04-2022

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / Inspecteur onbevoegd inzake verzoek tot regularisatie

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00490, 20/00491 - ECLI:NL:GHARL:2022:2512 - 29-03-2022

Jurisprudentie

Terechte toerekening WGA-lasten / artikel 1 EP niet geschonden

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4471 - ECLI:NL:RBGEL:2022:308 - 26-01-2022

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap WGA terecht beëindigd

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/6061 - ECLI:NL:RBGEL:2022:663 - 08-02-2022

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing niet in strijd met vertrouwens- of zorgvuldigheidsbeginsel

LB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5085, 18/5086 - ECLI:NL:RBZWB:2022:966 - 16-03-2022

Jurisprudentie

Toepassing socialezekerheidswetgeving op perioden tussen dienstbetrekkingen uitzendkracht

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑713/20 - ECLI:EU:C:2022:197 - 17-03-2022

Volgende