Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Mkb kan late betalingen nog 4 maanden melden bij ACM

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - geen - 16-09-2021

Nieuws

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap / tweede nota van wijziging

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 35496 - 16-09-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing bij activiteiten van een deels met overheidsgeld gefinancierde nationale openbare televisieomroep

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑21/20 - ECLI:EU:C:2021:743 - 16-09-2021

Jurisprudentie

Kwalificeert Belgische vrijstellingsregeling voor overwinst als staatssteun?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑337/19 P - ECLI:EU:C:2021:741 - 16-09-2021

...Meer

Besluiten

...Meer