Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 3.20. Bijtelling privégebruik auto

01-01-2019 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 9. Belastbare winst uit onderneming; bijtelling privégebruik auto

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 12bis. Belastbare winst uit onderneming; privégebruik auto

01-01-2019 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 3.13. Privégebruik auto; rittenregistratie, loontijdvakken en verklaring geen privégebruik

01-01-2019 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 21c. Waardering niet in geld genoten loon; privé-gebruik auto

01-01-2010 - Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Voorwerp van de belasting (hoofdstuk II van de wet)

Wettekst

Artikel 41

01-01-2019 - Ziektewet - Tweede afdeling. Van de verzekering van uitkering van ziekengeld

Wettekst

Artikel 67d. Recht op ondersteuning bij arbeidsinschakeling van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

01-01-2019 - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen - Hoofdstuk 3A. Reïntegratie-instrumenten

Volgende