Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verdeling privégebruik auto / heroverweging beroep op hardheidsclausule

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00360 - ECLI:NL:GHDHA:2022:9 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing inzake privégebruik auto’s door uitzendkrachten

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00693, 19/00694, 19/00695 - ECLI:NL:GHDHA:2021:51 - 13-01-2021

Jurisprudentie

Bestelauto van de zaak / vermoeden privégebruik niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00328 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1561 - 23-04-2019

Jurisprudentie

Privégebruik auto’s werknemers / terechte naheffing loonheffing en omzetbelasting

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00696, 19/00697, 19/00698, 19/00699, 19/00700, 19/00701 - ECLI:NL:GHDHA:2021:52 - 13-01-2021

Jurisprudentie

Privégebruik auto's werknemers / terechte naheffing loonheffing en omzetbelasting

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/225, 19/227, 19/270, 19/271, 19/272 en 19/273 - ECLI:NL:RBDHA:2019:10788 - 30-09-2019

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Jurisprudentie

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen

LB - Arrest Hoge Raad - 17/04934 - ECLI:NL:HR:2019:1 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Juiste bijtelling privégebruik auto dga / vermindering verzuimboete

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00727 - ECLI:NL:GHDHA:2019:810 - 09-04-2019

Jurisprudentie

Kennelijk ongegrond beroep inzake bijtelling privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2386 - ECLI:NL:RBZWB:2019:4541 - 18-10-2019

Jurisprudentie

Onevenredige dubbele bijtelling auto van de zaak / naheffingsaanslag vernietigd

Auto - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/3903 - ECLI:NL:RBDHA:2021:7183 - 26-04-2021

Volgende