Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verhuur (veel) vastgoed kwalificeert niet als drijven van onderneming

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01709 - ECLI:NL:PHR:2021:408 - 19-04-2021

VPB Almanak

35.10.6 Geruisloze terugkeer uit de bv

VPB Almanak - 01-01-2022

Jurisprudentie

De exploitatie van onroerende zaken vormt in casu geen materiële onderneming

VPB - Arrest Hoge Raad - 20/01706 - ECLI:NL:HR:2021:1321 - 17-09-2021

VPB Almanak

35.15.4 Geruisloze terugkeer uit de bv

VPB Almanak - 01-01-2022

VPB Almanak

1.3.16 Terugkeer uit de bv

VPB Almanak - 01-01-2022

VPB Almanak

40.3.10 Standaardvoorwaarden bij geruisloze terugkeer

VPB Almanak - 01-01-2022

Volgende