Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 14a. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht; toegelaten aanbieders

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 14. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenteverzekering; toegelaten aanbieders

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 21bis. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (Hoofdstuk 7 van de wet)

Wettekst

Artikel 14a. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht; toegelaten aanbieders

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 14. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen via een lijfrenteverzekering; toegelaten aanbieders

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 21bis. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

01-01-2021 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 7. Belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen (Hoofdstuk 7 van de wet)

Wettekst

Artikel 11d. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 11c. Deeltijd

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Wettekst

Artikel 15a. Verkrijgingsprijs bij in artikel 4.21, vijfde lid, van de wet genoemde situaties; verminderen van de conserverende belastingaanslag

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang (Hoofdstuk 4 van de wet)

Wettekst

Artikel 12bis. Belastbare winst uit onderneming; privégebruik auto

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning (Hoofdstuk 3 van de wet)

Volgende