Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geruisloze inbreng / kopersvoordeel landbouwgrond verlaagt verkrijgingsprijs aandelen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3335 - ECLI:NL:RBNHO:2021:11884 - 01-11-2021

Jurisprudentie

Inbreng verhuurde onderneming in bv / geen geruisloze inbrengfaciliteit

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1608 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11280 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Winst behaald met transacties met vluchtelingententjes niet toerekenbaar aan bv

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5637 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6994 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Geen landbouwvrijstelling voor percelen die uitsluitend als ruilmiddel worden gebruikt

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4369 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8561 - 20-07-2020

Jurisprudentie

Omzetting stakingswinst in lijfrente / vereisten voor premieaftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3458 - ECLI:NL:RBNHO:2018:3786 - 18-04-2018

Jurisprudentie

Omkering bewijslast / redelijke schatting / geen aftrek dubbele belasting

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3990, 19/3991, 19/3992, 19/3993 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2272 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Toepassing innovatiebox op grond van vaststellingsovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2806 en 19/2807 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5448 - 13-07-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffing en boete na vervallen vrijstelling BPM / te laat bezwaar

Auto - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4877 - ECLI:NL:RBNHO:2020:3931 - 29-05-2020

Jurisprudentie

Aangaan commanditaire vennootschap is schijnhandeling / geen aftrek verlies

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1078, 20/1079 - ECLI:NL:RBNHO:2021:10044 - 10-11-2021

Jurisprudentie

Voordeel uit aanmerkelijk belang niet te hoog berekend / afkoop pensioen in 2011

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/2904 - ECLI:NL:RBNHO:2019:8825 - 16-10-2019

Volgende