Zoekresultaat

Jurisprudentie

Afwaardering onzakelijke lening aan zustermaatschap / bijzondere omstandigheden

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/03836 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4427 - 12-10-2017

Jurisprudentie

Vereiste aangifte niet gedaan / bedrag van ruim € 1,8 miljoen niet aftrekbaar

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 18/00575 - ECLI:NL:GHSHE:2019:4050 - 31-10-2019

Jurisprudentie

Opwaardering vordering terecht tot de belastbare winst gerekend

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00159 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1596 - 28-05-2021

Jurisprudentie

Geen afboeking herinvesteringsreserve omdat niet aan boekwaarde-eis is voldaan

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00562 - ECLI:NL:GHSHE:2015:1939 - 28-05-2015

Jurisprudentie

Feitelijke activiteiten stichting dienen voor tenminste 90% algemeen nut / ANBI

FB / IB / VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/03910 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4906 - 16-11-2017

Jurisprudentie

Uit de VS via Liechtensteinse stiftung ontvangen provisies behoren per saldo niet tot winst BV

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 12/00241 t/m 12/00244 - ECLI:NL:GHSHE:2016:689 - 26-02-2016

Jurisprudentie

Toepassing regels over kosten ter zake van vervreemding van deelneming

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 18/00716 en 19/00047 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3835 - 17-10-2019