Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan / redelijke schatting

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00551 - ECLI:NL:GHSHE:2020:3636 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Levering van bestaande onroerende zaak / geen vrijstelling overdrachtsbelasting

WBR - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 18/00574 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3474 - 20-09-2019

Jurisprudentie

Verstrekte gratificaties vallen geheel in de loonheffing omdat werkgever hiervoor een schriftelijke regeling trof / geschenkenvrijstelling niet van toepassing

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 09/00560 (BP6391) - 05-11-2010

Jurisprudentie

Geen nieuw oordeel over geheimhouden identiteit tipgever: tussenuitspraak

FB / IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00009-GHK t/m 16/00021-GHK - ECLI:NL:GHSHE:2017:1347 - 30-03-2017

Jurisprudentie

Erfgenaam kan uitkeringen tot voorziening in levensonderhoud voor partner van erflater tot persoonsgebonden aftrekpost rekenen

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 13/01064 - ECLI:NL:GHSHE:2014:1822 - 19-06-2014

Jurisprudentie

Juiste legesheffing i.v.m. aanleg glasvezelnetwerk

Lokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 18/00680 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1119 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Creditfactuur leidt niet tot teruggaaf van omzetbelasting omdat niet was uitgesloten dat alsnog betaald zou gaan worden

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00867 - ECLI:NL:GHSHE:2016:2190 - 03-06-2016

Jurisprudentie

Vereiste aangifte niet gedaan / bedrag van ruim € 1,8 miljoen niet aftrekbaar

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 18/00575 - ECLI:NL:GHSHE:2019:4050 - 31-10-2019

Jurisprudentie

Vernietiging schenkingsovereenkomst / vermindering aanslag wegens dwaling

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 20/00052 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1363 - 06-05-2021

Jurisprudentie

Na 2008 door middel van beslaglegging betaalde alimentatie niet aftrekbaar in 2008

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 14/00377 - ECLI:NL:GHSHE:2015:2122 - 12-06-2015

Vorige | Volgende