Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Terechte naheffing overdrachtsbelasting omdat BV nog in het jaar van oprichting door gemeenteplannen de ingebrachte onderneming moest staken

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 07/00541 (BH0229) - 31-10-2008

Jurisprudentie

Ook voor niet TBS-gedeelte geldt tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting bij geruisloze inbreng van onroerende zaak in een BV

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 12/00060 (BX4444) - 02-08-2012

Jurisprudentie

Terecht overdrachtsbelasting afgedragen bij toescheiding bedrijfspand aan één van de vennoten/broers / vrijstelling voor doorschuiving in familiesfeer heeft geen terugwerkende kracht

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 04/01444 (AZ3914) - 29-06-2006

Jurisprudentie

Teruggaaf overdrachtsbelasting terecht geweigerd omdat akte als een geheel (bewust) zo was opgesteld dat de eigendom nooit bij de verkoper terugkwam

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 04/02677 (BB7902) - 17-10-2007

Jurisprudentie

Geen vrijgestelde verkrijging krachtens herstel wegens vervulling ontbindende voorwaarde / door gewekt vertrouwen toch geen overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01046 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1481 - 15-04-2016

Volgende