Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verhuur van onderneming / voldaan aan voortzettingsvereiste BOR

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00155 - ECLI:NL:GHSHE:2021:2396 - 29-07-2021

Jurisprudentie

Geen sprake van schenking van periodieke uitkering

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00340 - ECLI:NL:GHSHE:2021:2397 - 29-07-2021

Jurisprudentie

Geen toepassing BOR omdat niet aan eenjaarsbezitseis is voldaan

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00720 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3654 - 31-08-2018

Jurisprudentie

Voor een (bedrijfs)woning waarin een dochter zonder huur en zonder onderliggend contract woont, geldt bij verkoop de waarde vrij opleverbaar

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 03/01398 (AQ5908) - 16-06-2004

Jurisprudentie

Nietige overeenkomst / aanslag schenkbelasting van circa € 10 miljoen vernietigd

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00706 - ECLI:NL:GHSHE:2022:863 - 16-03-2022

Jurisprudentie

Aan kinderen betaalde erfpachtcanon is niet aftrekbaar

IB / S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01164 - ECLI:NL:GHSHE:2017:880 - 03-03-2017

Jurisprudentie

Kwijtschelding leningen terecht aangemerkt als fictieve verkrijgingen van erfgenamen omdat erflater hiervoor feitelijk verzekeringspremie betaalde

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 03/02719 (AX3077) - 12-04-2006

Jurisprudentie

Uitkering uit door erflater met zijn kinderen afgesloten levensverzekering waarvan hij de premies door schenking feitelijk zelf betaalde, terecht belast met successierecht / fraus legis

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 04/02545 (AY7711) - 28-07-2006

Jurisprudentie

Koop onder opschortende voorwaarde is geen fictieve verkrijging voor het successierecht omdat erflater tot zijn dood de eigendom behield

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 06/00194 (BA6693) - 11-04-2007

Volgende