Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Nederland is heffingsbevoegd over als lijfrente kwalificerende ontslagvergoeding

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01039 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1232 - 01-04-2016

Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen in kader van echtscheiding / verrekening / juiste heffing

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03581 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5584 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Gewekt vertrouwen dat lijfrente-uitkering niet in heffing betrokken zou worden

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03586 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1820 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00633 - ECLI:NL:GHSHE:2019:251 - 25-01-2019

Jurisprudentie

Continuïteit onderneming bepalend bij afstorten pensioen

P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - HD200.111.988/01 - ECLI:NL:GHSHE:2014:2650 - 05-08-2014

Jurisprudentie

Pensioenuitkering in Portugal belast

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00200 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2263 - 25-05-2018

Jurisprudentie

Juiste premieheffing over ter afkoop ontvangen klein pensioen

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01122 - ECLI:NL:GHSHE:2016:4198 - 23-09-2016

Jurisprudentie

Conserverende aanslag niet in strijd met goede verdragstrouw

P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00476 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5157 - 18-11-2016

Jurisprudentie

Op pensioen ingehouden AWBZ-bijdrage niet verrekenbaar met inkomstenbelasting

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 13/00709 - ECLI:NL:GHSHE:2014:2191 - 18-07-2014

Jurisprudentie

Teveel ingehouden pensioenpremie is als loon genoten maar toch vrijgesteld

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 12/00683 - ECLI:NL:GHSHE:2013:3857 - 23-08-2013

Volgende