Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Bij naheffingsaanslag opgelegde boete heeft slechts op één jaar betrekking

FB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01453 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1322 - 24-03-2017

Jurisprudentie

Ontvanger heeft terecht invorderingsrente in rekening gebracht

BTW / FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00804 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1480 - 15-04-2016

Jurisprudentie

Informatiebeschikking voor preiteler t.a.v. omzetbelasting en loonheffingen

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00762 - ECLI:NL:GHSHE:2022:4704 - 29-12-2022

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling bestuurder / kennelijk onbehoorlijk bestuur

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00278 - ECLI:NL:GHSHE:2017:2497 - 02-06-2017

Jurisprudentie

Besluit tot verstrekken btw-nummer is uitgezonderd van bezwaar en beroep

FB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00497 - ECLI:NL:GHSHE:2017:702 - 23-02-2017

Jurisprudentie

Feitelijk bestuurder van bv is terecht aansprakelijk gesteld

FB / LB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1521 - 06-04-2017

Jurisprudentie

Onredelijk laat beroep is niet-ontvankelijk / geen recht op btw-teruggaven

FB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00892 en 14/00893 - ECLI:NL:GHSHE:2016:4051 - 08-09-2016

Jurisprudentie

Exploitant autorijschool krijgt termijn om gebreken administratie te herstellen

FB / IB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01066 - ECLI:NL:GHSHE:2016:2422 - 16-06-2016

Jurisprudentie

Terugwijzing naar Rechtbank vanwege ongewenst verlies van feitelijke instantie / Ontvanger mocht stukken digitaal indienen

FB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 12/00140 - ECLI:NL:GHSHE:2013:5905 - 20-11-2013

Volgende