Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Geruisloze inbreng / kopersvoordeel landbouwgrond verlaagt verkrijgingsprijs aandelen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3335 - ECLI:NL:RBNHO:2021:11884 - 01-11-2021

Jurisprudentie

Inbreng verhuurde onderneming in bv / geen geruisloze inbrengfaciliteit

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1608 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11280 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Winst behaald met transacties met vluchtelingententjes niet toerekenbaar aan bv

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5637 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6994 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Geen landbouwvrijstelling voor percelen die uitsluitend als ruilmiddel worden gebruikt

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4369 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8561 - 20-07-2020

Jurisprudentie

Geen passiefpost voor betalingsverplichting ten gevolge van fusieovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3245, 20/3246 - ECLI:NL:RBNHO:2022:10644 - 30-11-2022

Jurisprudentie

Berekening stakingswinst van verhuurde panden (fitnessruimten)

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2639 - ECLI:NL:RBNHO:2022:6560 - 28-07-2022

Jurisprudentie

Omzetting stakingswinst in lijfrente / vereisten voor premieaftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3458 - ECLI:NL:RBNHO:2018:3786 - 18-04-2018

Jurisprudentie

Correctie stakingswinst / pand was buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2637, 21/2638 - ECLI:NL:RBNHO:2022:6562 - 28-07-2022

Jurisprudentie

Omkering bewijslast / redelijke schatting / geen aftrek dubbele belasting

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3990, 19/3991, 19/3992, 19/3993 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2272 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Toepassing innovatiebox op grond van vaststellingsovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2806 en 19/2807 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5448 - 13-07-2020

Volgende