Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Verzoek geruisloze omzetting terecht afgewezen / geen inbreng onderneming

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/5411 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2273 - 26-04-2022

Jurisprudentie

Geruisloze inbreng / kopersvoordeel landbouwgrond verlaagt verkrijgingsprijs aandelen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3335 - ECLI:NL:RBNHO:2021:11884 - 01-11-2021

Jurisprudentie

Geruisloze omzetting door buitenlands belastingplichtige / discriminerende belastingrente

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2135 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2864 - 25-05-2022

Jurisprudentie

Inbreng onderneming vof in bv; voor tegemoetkoming Wtl tellen verloonde uren vof mee

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/3424 - ECLI:NL:RBNNE:2022:3999 - 18-10-2022

Jurisprudentie

Inbreng verhuurde onderneming in bv / geen geruisloze inbrengfaciliteit

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1608 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11280 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Winst behaald met transacties met vluchtelingententjes niet toerekenbaar aan bv

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5637 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6994 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Geruisloze inbreng van aandeel in scheepvaartfonds in bv is mogelijk

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/1201 - ECLI:NL:RBGEL:2015:6473 - 22-10-2015

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling bij inbreng onderneming in een BV omdat BV is opgericht nadat besloten was de onderneming aan derden te verkopen en voortzetting niet het oogmerk van de inbreng was

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 06/4244 (BD3820) - 23-05-2008

Jurisprudentie

Belastingschuld die samenhangt met in BV ingebrachte onderneming behoort niet tot het resultaatvermogen / geen aftrek heffingsrente

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 05/1977 (AZ3097) - 31-10-2006

Jurisprudentie

Goodwill is grotendeels niet zakelijk / glijclausule is desondanks reeël omdat bij maten dezelfde goodwillberekening was geaccepteerd

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 05/5853 (BB5688) - 13-04-2007

Volgende