Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Ambtshalve intrekking A1-verklaring zonder dialoog- en bemiddelingsprocedure

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑422/22 - ECLI:EU:C:2023:512 - 22-06-2023

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:388 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Kwalificatie huurovereenkomst met koopoptie voor toepassing btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-164/16 - ECLI:EU:C:2017:414 - 31-05-2017

Jurisprudentie

Voorwaarden voor btw-vrijstelling particuliere ziekenhuizen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑228/20 - ECLI:EU:C:2021:762 - 23-09-2021

Jurisprudentie

A-G geeft voorwaarden aan voor btw-vrijstelling bij invoer

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-108/17 - ECLI:EU:C:2018:215 - 22-03-2018

Jurisprudentie

Bindende werking van afgegeven 101-verklaring

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑620/15 - ECLI:EU:C:2017:12 - 12-01-2017

Jurisprudentie

E 101-verklaring niet bindend als deze op frauduleuze wijze is verkregen

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-359/16 - ECLI:EU:C:2017:850 - 09-11-2017

Jurisprudentie

Voorwaarden btw-vrijstelling bij intracommunautaire levering / fraude / goede trouw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑26/16 - ECLI:EU:C:2017:79 - 01-02-2017

Jurisprudentie

Toepassing socialezekerheidswetgeving op perioden tussen dienstbetrekkingen uitzendkracht

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑713/20 - ECLI:EU:C:2022:197 - 17-03-2022

Jurisprudentie

Grensoverschrijdende verliesverrekening onder VWEU toegestaan?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑608/17 - ECLI:EU:C:2019:9 - 10-01-2019

Volgende