Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Storting op nieuwe bancaire pensioenvoorziening; aftrek terecht geweigerd

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/5094 - ECLI:NL:RBZWB:2023:188 - 13-01-2023

Jurisprudentie

Juiste heffing over waarde van aanspraken op pensioen en lijfrente

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1986, 21/2350, 21/2351, 21/2352, 23/3393 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3599 - 30-05-2024

Jurisprudentie

Pensioen is niet afgekocht of voorwerp tot zekerheid geworden; geen winstuitdelingen

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706, 21/00845 - ECLI:NL:GHARL:2023:352 - 17-01-2023

Jurisprudentie

Afkoop lijfrente en revisierente / EVRM / overgang inkomensvoorziening naar box 3

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00698 - ECLI:NL:PHR:2018:159 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode ná pensioenleeftijd

P&L - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 14/964 - ECLI:NL:CRVB:2014:4145 - 19-12-2014

Jurisprudentie

Terechte correctie negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen / revisierente

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00008 - ECLI:NL:GHDHA:2016:4037 - 28-12-2016

Jurisprudentie

Wetstoepassing na fictieve afkoop lijfrente / kwalificatie lijfrentetermijnen

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00698 - ECLI:NL:PHR:2018:494 - 08-05-2018

Jurisprudentie

Aandeel in vrijgevallen vervangingsreserve, aangewend als premiestorting voor bij BV bedongen lijfrente, is geen aftrekbare lijfrentepremie

IB / P&L - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 12/00588 - ECLI:NL:GHARL:2013:4448 - 02-07-2013

Jurisprudentie

Nederland is heffingsbevoegd over als lijfrente kwalificerende ontslagvergoeding

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01039 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1232 - 01-04-2016

Jurisprudentie

Wetstoepassing na fictieve afkoop lijfrente: revisierente geen sanctie

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/00698 - ECLI:NL:HR:2018:1200 - 13-07-2018

Volgende