Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Horizon College kan voor detachering van docenten bij andere onderwijsinstellingen gebruik maken van de btw-vrijstelling

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 08/00212 - ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2305 - 15-01-2009

Jurisprudentie

Raamprostitutie-BV is niet vergelijkbaar met hotels die verhuren aan prostituees of prostitutiebedrijven

BTW / FB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00889 - ECLI:NL:GHDHA:2013:3194 - 28-06-2013

Jurisprudentie

Er is sprake van een rechtsbetrekking tussen exploitant van privéhuis en klant voor alle handelingen inclusief die van de prostituee

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00023 - 05-04-2013

Jurisprudentie

Italmode wist van intracommunautaire btw-fraude

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 16/00148 t/m 16/00150 - ECLI:NL:GHDHA:2016:3374 - 04-11-2016

Jurisprudentie

BV, maatschap en stichting zijn ten onrechte als één ondernemer aangemerkt

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 14/00392 - ECLI:NL:GHDHA:2016:1009 - 04-03-2016

Jurisprudentie

Bij verkoop van multifunctionele telefoonkaarten via detailhandel vormt prijs die detailhandel betaalt maatstaf van OB en niet nominale waarde

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 14/01604 - ECLI:NL:GHDHA:2016:1627 - 13-05-2016

Jurisprudentie

BTW-vrijstelling voor fysiotherapeut die stoorvelddiagnostiek uitvoert aangezien (tand)artsen met gelijkwaardige kwalificaties vrijgesteld zouden zijn

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 08/00078 (BJ1267) - 17-06-2009

Jurisprudentie

BTW-vrijstelling voor fysiotherapeut die stoorvelddiagnostiek uitvoert aangezien (tand)artsen met gelijkwaardige kwalificaties vrijgesteld zouden zijn

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 08/00078 (BJ1267) - 17-06-2009

Jurisprudentie

Levering bouwterrein / beroep op rechtszekerheidsbeginsel treft geen doel

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 18/01114 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2782 - 18-10-2019

Volgende