Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Diensten van belangenbehartiger waarnemend huisartsen niet vrijgesteld van btw

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00332 - ECLI:NL:GHAMS:2022:2761 - 27-09-2022

Jurisprudentie

Nultarief was van toepassing op afhaalgoederen want de gebreken waren klein

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 00/4018 - 04-11-2002

Jurisprudentie

Geen BTW-vrijstelling voor verkoop roerende zaken aan gemeente op grond van koopoptie in lease-overeenkomst / boete vernietigd wegens verdedigbaar standpunt

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 06/00182 (AZ5876) - 08-01-2007

Jurisprudentie

Btw-fraude met bloemenleveringen / geen schending verdedigingsbeginsel

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00681, 19/00682 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2894 - 27-10-2020

Jurisprudentie

Advocaat is na toetreding tot een association niet meer een BTW-ondernemer

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 10/00945 t/m 10/00948 (BZ4633) - 07-03-2013

Volgende