Zoekresultaat

Wettekst

Artikel 30. Toepassing voorwaarden

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk VII. Specifieke bepalingen bij een fiscale eenheid met een buitenlandse belastingplichtige, een tussenmaatschappij of een topmaatschappij

Wettekst

Artikel 7b. Voeging wegens stakingsverlies

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk II. Generieke bepalingen bij een fiscale eenheid

Wettekst

Artikel 48c. Deelnemingsverrekening na ontvoeging

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk VIIIA. Deelnemingsverrekening en verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten

Wettekst

Artikel 48b. Deelnemingsverrekening van vóór het voegingstijdstip

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk VIIIA. Deelnemingsverrekening en verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten

Wettekst

Artikel 18. Juridische fusie van dochtermaatschappij binnen fiscale eenheid

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk III. Specifieke bepalingen bij een juridische splitsing of juridische fusie binnen fiscale eenheid

Wettekst

Artikel 17. Splitsing van dochtermaatschappij binnen fiscale eenheid

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk III. Specifieke bepalingen bij een juridische splitsing of juridische fusie binnen fiscale eenheid

Wettekst

Artikel 4. Levering gehele juridische eigendom niet gelijktijdig met die van de gehele economische eigendom van aandelen in een lichaam. Overgang gehele economische eigendom kort na aanvang boekjaar

01-01-2021 - Besluit fiscale eenheid 2003 - Hoofdstuk I. Algemene bepalingen