Zoekresultaat

Volgende
BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-01-2022

BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-07-2022

BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-07-2021

BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-01-2021

Jurisprudentie

Diensten van belangenbehartiger waarnemend huisartsen niet vrijgesteld van btw

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00332 - ECLI:NL:GHAMS:2022:2761 - 27-09-2022

Jurisprudentie

Een BV is vóór de oprichting nog geen ondernemer / geen aanslag omzetbelasting

BTW - Arrest Hoge Raad - 41.443 - ECLI:NL:HR:2006:AY8654 - 22-09-2006

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:739 - 29-09-2022

Vakliteratuur

Wel of geen short stay verhuur

Fiscaal Advies - Alg / BTW - 01-05-2022 - W. Ruizendaal

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:388 - 12-05-2022

Nieuws

Een contract geldt ook als btw-factuur

BTW - Redactie Nextens - NN20221020 - ECLI:EU:C:2022:739 - 20-10-2022

Volgende