Zoekresultaat

Volgende
Jurisprudentie

Diensten van belangenbehartiger waarnemend huisartsen niet vrijgesteld van btw

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00332 - ECLI:NL:GHAMS:2022:2761 - 27-09-2022

Jurisprudentie

Een BV is vóór de oprichting nog geen ondernemer / geen aanslag omzetbelasting

BTW - Arrest Hoge Raad - 41.443 - ECLI:NL:HR:2006:AY8654 - 22-09-2006

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:739 - 29-09-2022

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:388 - 12-05-2022

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-heffing over honoraria insolventiedeskundigen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-696/22 - 11-01-2023

Jurisprudentie

Toerekening periode van leegstand voor btw-recreatiewoning

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2429, 16/2430 en 16/2431 - ECLI:NL:RBNNE:2018:2463 - 28-06-2018

Jurisprudentie

Geen recht op aftrek voorbelasting stichtingskosten apotheek / formele voorwaarden

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2438 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1495 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Kwalificatie zogenoemde Agility-overeenkomsten voor toepassing btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-164/16 - ECLI:EU:C:2017:734 - 04-10-2017

Jurisprudentie

Kwalificatie huurovereenkomst met koopoptie voor toepassing btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-164/16 - ECLI:EU:C:2017:414 - 31-05-2017

Volgende